یه روز بیادماندنی در طبیعت زیبا با هنر جویان استاد ارجمند خانم عامریان

17

هنرجویان محترم استاد خانم عامریان با نمایش نمونه ای از کارهای ویترای زیبا وحرفه ای خود یک روز بیادماندنی را  درخاطرات ثبت کردند.

وجلسه ای از دوره  آموزشی خود را در طبیعت زیبا شاهرود اجرا کردند.

تشکر از استاد بزرگوار خانم محبوبه عامریان وهنرجویان محترمشان وتشکر فراوان از تیم فتوگرافیک هنرستان البرز علی ومرتضی عزیز واستاد بزرگوارشون جناب آقای تقوی

 

از همه هنرجویان محترم بخاطر خلق این همه زیبایی تشکر میکنیم .وقدر دانی از زحمات استاد بزرگوارشون.

ارتباط با مدیریت