یلدای زیبا

داستان+شب+یلدا

دوقدم مانده به یلدا،به شبی خاطره انگیزو بلند،به سپیدی ،به زمستان واناری که دلش قصه یک رنگی ست…

بهترین آرزوها برای شما

 

حضور استاد محسن شهنما در گروه موسیقی همایون وتنظیم تصنیف دل شیدا کاری از استاد فرامرز پایور

پیشکش نگاه شما بزرگواران در شب یلدا امسال…

 

ارتباط با مدیریت