نمایشگاه ومسابقه نقاشی ویترای با محوریت یلدا

اخبار سایت

اولین نمایشگاه ومسابقه نقاشی ویترای در شهرستان شاهرود بمناسبت یلدای زیبا

این نمایشگاه با همکاری آموزشگاه هوش برتر وهنرستان البرز وهمیاری سازمان فنی وحرفه ای مرکز برادران واداره میراث فرهنگی شهرستان شاهرود وشهرداری شاهرود وآموزش وپرورش شاهرود واداره فرهنگ وارشاد اسلامی شاهرود وموسسه گردشگری دلیاربه همشهریان محترم وهنرمندان بزرگوار تقدیم میگردد.متقاضیان محترم جهت شرکت در این نمایشگاه ومسابقه کافیست از طریق سایت اموزشگاه قسمت مسابقات والمپیادبخش ثبت نام آنلاین اقدام به تکمیل فرم ثبت نام نمایند واثار خود را حداکثر تا تاریخ 25آذر به اموزشگاه هوش برتر تحویل نماییند.تاریخ نمایشگاه ومسابقه 28آذر از ساعت 16لغایت 20در محل اداره ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود تالار سیب میباشد.ضمنا بدیل ثبت نام محدود در ورکشاپ رایگان که در زمان نمایشگاه برگزار میشود متقاضیان میبایست تا تاریخ 27از طریق درگاه ثبت نام آنلاین سایت اقدام به تکمیل فرم نماییند.حداکثر پذیرش 40نفر میباشد وبه شرکت کنندگان گواهی حضور دردوره از طریق سازمان فنی وحرفه ای تقدیم میگردد.در این نمایشگاه با افتخار میزبان شهردار محترم شهرستان شاهرود ومدیریت محترم اداره میراث فرهنگی شهرستان ومدیریت آموزش وپرورش شهرستان  وروسای مراکز فنی وحرفه ای برادران وخواهران شاهرود وریاست اداره ارشاد اسلامی شاهرود ومدیریت موسسه گردشگری دلیار خواهیم بود .ودر حین مراسم بازدید از رتبه های برتر اول تا پنجم با اهدا تقدیر نامه از اداره میراث فرهنگی وسازمان فنی وحرفه ای وآموزشگاه هوش برتر وجوایز قدر دانی میشود.ضمنا این مسابقه توسط سه استاد سرکار خانم محبوبه عامریان واشرف مختاری وفاطمه صابری داوری میشود.در پایان از اساتید وداوران نیز تقدیر میگردد.

ارتباط با مدیریت