نقاشی و نکات آن

نقاشی

در نقاشی نکات مختلفی نهفته است که هر کدام راز و رمزهای خود را دارد.
چرا در نقاشی ترکیب رنگ سخت است؟
اگر تا به حال برای مطابقت با رنگی که میبینید مشکل داشته اید می توانید به سه دلیل باشد:
.1شما رنگ را درست بررسی نکرده اید واین بیشتر با تمرین همراه است.
.2اگر شما نمی توانید رنگ را به طور دقیق مخلوط کنید دوباره این بیشتر به مهارت مربوط میشود.

که با تکرار و تمرین و مطالعه دقیق کتابهای رنگ شناسی و حضور در کلاسهای عملی رنگ شناسی به مهارتهای لازم دست
پیدا می کنید. که پیشنهاد ما این است که در کلاسهای رنگ شناسی نقاشی هوش برتر شرکت کنید.
بررسی لبه های
نقاشی
یک لبه می تواند سخت ، نرم و یا محو باشد. روابط بین حاشیهها و لبه ها مهم است. لبه های سخت تمایل دارند با لبه
های نرم احاطه شوند. از لبه های سخت برای جلب توجه به نقطه های کانونی استفاده می شود.
یکی از اشتباهات رایج که در نقاشی می بینیم لبه های سخت است که باید نرم باشند و یا لبه های نرم که باید سخت
باشند. با شناسایی سخت ترین لبه در یک نقاشی شروع کنید. اینها موارد اساسی در نقاشی است
که در آموزشگاههای برتر هنری و توسط معلمان برتر هنر تدریس می شود، اما اکثر مردم این شانس را ندارند که در یک
موسسه هنری برتر شرکت کنند و یا زیر نظر معلم پرشور و آگاه یاد بگیرند .
تمرین:
در نظر بگیرید نقاط قوت و ضعف شما کجاست؟ و علایق شما در کدام بخش است.
تواناییهای خود را از قویترین تا ضعیفترین قسمت رتبه بندی کنید

نقاط قوت شما ممکن است در نهایت تمایز اصلی کار شما باشد. نقاط قوت خود را تقویت کنید و تمرین کنید! در مورد نقاط
ضعف خود سعی کنید آن را تقویت کنید تا دیگر نقطه ضعف شما نباشد مثلا: اگر نقطه قوت شما رنگ است و نقطه ضعف
شما طراحی،سعی کنید دانش و کاربرد رنگ خود را بیشتر کنید و در مورد طراحی هر روز تمرین کنید، و اگر یک سال دیگر از
شما بپرسند دیگر نقاط ضعف نخواهید داشت.
هدف نهایی شما درک صحیح نقاشی و ستون اصلی هنر است که این ستونها از بهترین و قویترین ابزار و لوازم و دانش
ساخته می شود .

اگر میخواهید دانش رنگ شناسی و طراحی را اصولی بیاموزید پیشنهاد میکنیم در دوره های نقاشی آموزشگاه هوش برتر
شرکت کنید.
نکته جالب و مهمی که در رنگ شناسی است، این است که بسیاری از هنرمندان میتوانند در مورد همه جنبه های نظریه
رنگ بحث کنند اما نمیتوانند آن را در نقاشی خود به کار ببرند. پس علاوه بر درک و تجربه تئوری رنگ شناسی، همواره
سعی کنید که به صورت عملی تکرار و تمرین کنید که مهارت و توانایی خود را در بخش تئوری و عملی بالا ببرید .

ارتباط با مدیریت