میزبانی هنرستان البرز از مدیریت محترم آموزش وپرورش شهرستان شاهرود

IMG_20221207_160506_617

هنرستان البرزامروز 1401/9/16بمناسبت هفته بزرگداشت مدارس غیر دولتی مفتخر به میزبانی جناب آقای سید محمد موسوی مدیریت محترم آموزش وپرورش شهرستان شاهرود وجناب آقای ابراهیمی کارشناس محترم مدارس غیر دولتی وهمراهان بود.

ایشان به همراه همراهان از بخش های مختلف هنرستان بازدید نمودند

ارتباط با مدیریت