آموزش پنل کاربری هنرجویان رشته الکترونیک هنرستان البرز

مرجع-الکترونیک-1

هنر جویان محترم ابتدا بعد از وارد شدن به سایت فن آوران برتر شاهواردرقسمت سربرگ سایت قسمت هنرستان را انتخاب وبعد روی قسمت الکترونیک کلیک نمایید ووارد پنل کاربری هنرجویان الکترونیک شوید .

دراین قسمت کلیه مطالبی که توسط اساتید رشته الکترونیک هنرستان البرز آپلود شده نمایش داده میشود که دربالای نوشته نویسنده واستاد مربوطه مشخص شده که با کد استاد 1 و2 و3 مشخص میشود.

استاد 1(مهندس سبزی کاران)واستاد2(مهندس موسویان)واستاد3(مهندس شیرین زاده)

درقسمت چپ نوشته ها قسمت ارسال (مطالب وفایل ها وتکالیف )هنرجویان به اساتید معرفی شده میباشد

هر هنرجو با انتخاب گزینه ارسال به استاد مورد نظر وارد صفحه ثبت اطلاعات شخصی وآپلود تکالیف وفایل مورد نظر میشوند

تکمیل تمامی موارد خواسته شده الزامی هست حتی قسمت توضیحات وبعد فایل مورد نظر رو در قسمت بارگذاری فایل قرار داده وایمیل خود را درقسمت ایمیل ثبت نموده وگزینه ارسال رو انتخاب کنید تا موارد به ایمیل استاد مربوطه ارسال شود

اساتید میتوانند از طریق ایمیل ثبت شده توسط هر هنرجو با او در ارتباط باشد ونتیجه دریافت فایل را به اطلاع هنرجو برساند

 

ارتباط با مدیریت