حضور تیم آموزشی روباتیک ذهن برتر در دبستان گویش

IMG_20230104_063624_525

امروز سه شنبه 1401/10/13تیم آموزشی روباتیک ذهن برتر جهت ارزیابی واستعداد یابی دانش آموزان، افتخار مهمانی دبستان گویش را داشت ،این فعالیت آموزشی با حضور حدود 50 دانش آموز در مقاطع سوم وچهارم وپنجم وششم از ساعت 8 تا ساعت 12 به طول انجامید.در این بازه زمانی با ارائه طرح درسی از استاندارد دوره KAI ROBOT توسط کادر آموزشی روباتیک آموزشگاه ذهن برتر واجرای ساخت سازه مربوطه توسط دانش آموزان دبستان گویش، سناریو ارزیابی واستعداد یابی انجام شد .وجهت انتقال اطلاعات وخروجی ارزیابی با ارائه دعوتنامه به خانواده های محترم دانش آموزان ،آموزشگاه ذهن برتر روز پنج شنبه 1401/10/15 ساعت 10 صبح میزبان بزرگواران خواهد بود.

با تشکر فراوان از مدیریت محترم دبستان گویش وکادر آموزشی این موسسه وهمچنین عرض تشکر وخسته نباشی به تیم روباتیک آموزشگاه ذهن برتر