افتتاحیه اولین نمایشگاه نقاشی ویترای در استان سمنان

IMG_0735

روز 28 آذر ماه 1402در گالری سیب اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان شاهرود اولین نمایشگاه نقاشی ویترای استان سمنان با حضور جناب آقای سید محمد موسوی معاون مدیر کل ومدیریت آموزش وپرورش شهرستان شاهرود وجناب آقای دکتر نظری مدیریت اداره میراث فرهنگی شهرستان شاهرود ومعاونت محترم اداره میراث فرهنگی جناب آقای رجب زاده وروسای محترم مراکز فنی وحرفه ای برادران وخواهران شهرستان شاهرود جناب آقای مهندس جلالی وسرکار خانم مهندس موسایی نژاد وکارشناس محترم آموزشگاه های آزاد فنی وحرفه ای برادران سرکار خانم قنبری وبا حضور مجریان نمایشگاه مدیریت محترم آموزشگاه هوش برترجناب آقای مهندس جوادسبزی کاران ومدیریت هنرستان البرزجناب آقای مهندس حسین خسروشاهی واستاد محترم  سرکارخانم محبوبه عامریان وداوران بزرگوار خانم ها محبوبه عامریان واشرف مختاری وفاطمه صابری وهنر جویان محترم که با خلق آثار زیبا شاکله این نمایشگاه زیبا بودن وحضور سراسر مهر همشهریان محترم توسط مدیریت محترم آموزش وپرورش شهرستان شاهرود افتتاح شد .این نمایشگاه با همراهی اداره میراث فرهنگی واداره آموزش وپرورش وفنی وحرفه ای برادران شاهرود واداره فرهنگ وارشاد اسلامی ومدیریت بومگردی دلیاربا اجرای آموزشگاه هوش برتر وهنرستان البرز به همشهریان محترم هدیه گردید.این نمایشگاه مفتخربه میزبانی بزرگواران جناب آقای مهندس احمدی شهردار محترم ومردمی وهنردوست شهرستان شاهرود  که با حضور وبازدید از نمایشگاه وهمراهی در بخش اهدا جوایز زینت بخش نمایشگاه  مابودندوریاست محترم شورای اسلامی شهرستان شاهرود وریاست محترم اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان شاهرود بود.

باتشکر از صدا وسیمای استان سمنان وجناب آقای نادمی مدیریت محترم جارچی شاهرود که این اتفاق زیبا را ثبت خاطره نمودند.

این نمایشگاه با نمایش  آثار زیبای استاد بزرگوار خانم محبوبه عامریان وبیش از صد اثر از هنرجویان محترم وآثار هنرجوی محترم از استان خراسان جنوبی خانم موثق  پزیرای همشهریان محترم بود.

با تشکر از مشاوران بزرگوار اساتید آقایان حسن شهنما وسید عبدااله تقوی وطراح محترم جاب آقای مهندس امیری وبا اجرای سین برنامه توسط خانم صفوی وتشکر از ایشان وتیم عکاسی هنرستان البرز.

حضور شاخصه های ادارات شهرستان شاهرود

اجرای ورکشاپ رایگان حین برگزاری نمایشگاه توسط استاد خانم محبوبه عامریان

مراسم اهدا جوایز توسط شهردار محترم شهرستان شاهرود

ارتباط با مدیریت