جزوه الکترونیک و قطعه شناسی تعمیر موبایل و تبلت(فصل دوم)

سخت-افزار-موبایل

روش های خواندن مقدار مقاومت

روش دوم: روش کد سه رقمی
مقاومت نصب سطحی

روش خواندن مقدار مقاومت SMD -آموزشگاه تخصصی تعمیر موبایل و تبلت هوش برتر

آموزش تخصصی تعمیر تلفن همراه هوش برتر

روش سوم: دو عدد و یک حرف

 

آموزشگاه بین المللی بی اذیت

روش خواندن مقاومت -دو عدد و یک حرف

در این روش یکی از سه حرف جدول بالا بکار می رود که در نگاه اول حرف بکار رفته به عنوان ممیز و در نگاه بعدی بیانگر ضریب مقدار مقاومت می باشد.

آموزش تخصصی تعمیر موبایل و تبلت
روش چهارم: دو عدد و دو حرف

نحوه خواندن مقدار مقاومت در این روش همانند روش سوم است و تنها تفاوت این روش اضافه شدن یک حرف به سمت راست آن است که درصد خطای مقاومت را نشان می دهد.

جدول درصد خطای مقاومت های SMD

جدول درصد خطایمقاومت SMD

درصد خطای SMD

نکته ! در دستگاه های جدید مقاومت ها آنقدر کوچک شده اند که اکثرا هیچ نوشته ای بر روی آنها نیست و برای دانستن مقدار اهمی آنها باید به نقشه مراجعه کرد.

مقاومت های متغیر

مقاومت هایی هستند که مقدار اهمی آنها قابل تغییر است.

 

 

انواع مقاومت های متغییر
پتانسیومتر

مقاومتی است که مقدار اهمی آن با چرخاندن محورش قابل تغییر است.

پتانسیومتر

ترمیستورها
مقاومت متغیر تابع حرارت با ضریب منفی NTC

مقدار اهمی این مقاومت با افزایش دما کاهش می یابد.

ترمیستور

آموزش تخصصی تعمیر موبایل هوش برتر- NTC

شکل ظاهری NTC

شکل ظاهری NTC

 

منحنی مشخصه NTC

آموزش تخصصی تعمیر تلفن همراه هوش برتر-منحنی مشخصه NTC

کاربرد NTC

مقاومت متغییر NTC  در تلفن همراه جهت اندازه گیری دمای باتری خصوصا در زمان شار‍ژ کاربرد دارد.

نمونه ای از کاربرد NTC در موبایل IPHONE X

 

کاربرد NTC در آیفون X

همانطور که در شکل مشاهده می کنید یک مقاومت متغییر با ضریب منفی (NTC (R3042 با مقدار 10 کیلو اهم و درصد خطای 1 درصد در گوشی آیفون X به منظور اندازه گیری دمای دوربین پشت بکار رفته است.

مقاومت متغیر حرارتی با ضریب مثبت PTC
سمبل مداری PTC
شکل ظاهری PTC

مشابه NTC می باشد.

مقاومت متغیر تابع نور LDR
سمبل مداری LDR

 

 

LDR قطعه ای است که با افزایش شدت نور مقاومتش کم می شود.

 

مقاومت متغیرتابع ولتاژ VDR
سمبل مداری VDR

آموزش تخصصی تعمیر موبایل هوش برتر–سمبل مداری VDR

شکل ظاهری VDR
VDR

آموزش تعمیر موبایل و تبلت هوش برتر– شکل ظاهری VDR در مدار موبایل

منحنی مشخصه VDR
VDR-characteristic

منحنی مشخصه VDR

مقدار اهمی این مقاومت تابع ولتاژ دو سر آن است .

کاربرد VDR

این قطعه در مدار به عنوان محافظ در برابر ورود ولتاژ های زیاد ناگهانی ، خصوصا جهت محافظت در برابر ورود الکتریسته ساکن به مدار بکار می رود.

خازن

خازن قطعه ای است که می تواند انرژی الکتریکی را در خود ذخیره کند.خازنها با انرژی الکترواستاتیک(بارالکتریکی) شارژ می شود.

آموزش تخصصی موبایل هوش برتر

ساختمان داخلی خازن

 

خازن ازدوصفحه هادی(رسانا) به نام جوشن وعایقی(دی الکتریک) که ما بین دو جوشن قرار گرفته تشکیل شده .

رابطه ظرفیت خازن

C ظرفیت خازن برحسب فاراد

q بار الکتریکی بر حسب کولن

V   ولتاژ برحسب ولت

آموزش تخصصی الکترونیک هوش برتر – فرمول ظرفیت خازن

خازن را با حرف (C)نشان می دهند و ظرفیت خازن برحسب فاراد(f) است

یک فارادیک فاراد ظرفیت خازنی است که اگر یک ولت ولتاژ به آن اعمال کنیم یک کولن بار الکتریکی در آن ذخیره می شود.

چون فاراد ظرفیت بسیار بزرگی است عملا از واحد های کوچکتری نظیر میکرو فاراد – نانو فاراد و پیکو فاراد استفاده می شود.

انواع خازن
capacitor

شکل ظاهری خازن های مختلف

الف:خازنهای الکترولیت یا شیمیایی

این خازنها دارای قطبیت(مثبت و منفی) می باشند. در هنگام نصب این خازن ها باید به جهت آنها توجه داشت. نصب بر عکس این خازن ها می تواند باعث انفجار آنها، از کار افتادن دستگاه و مشکلات دیگر شود .

سمبل مداری خازنهای الکترولیتی:

آموزش تخصصی تعمیر تلفن همراه هوش برتر-سمبل مداری خازن شیمیایی یا الکترولیت

 

سمبل مداری خازن الکترولیت در موبایل و سایر دستگاه ها

نکته ! خازنهای الکترولیتی دارای ظرفیت بیشتری نسبت به خازنهای دیگر هستند.

 

ب:خازنهای معمولی یا سرامیکی

 

این خازنها دارای قطبیت نمی باشند و از لحاظ ظرفیت،ظرفیت کمتری نسبت به خازنهای الکترولیت دارند.

سمبل مداری خازن معمولی

سمبل مداری خازن سرامیکی یا معمولی

شکل ظاهری خازن های معمولی یا سرامیکی
خازن معمولی

آموزش تخصصی تعمیر موبایل هوش برتر -شکل ظاهری خازن معمولی

راکتانس خازنی

خازن در برابر جریان متناوب AC از خود مقاومتی نشان می دهد که به آن راکتانس خازنی یا مقاومت خازنی می گویند که مقداری موهومی است و از رابطه زیر بدست می آید:

آموزش تخصصی تعمیر موبایل و تبلت هوش برتر-رابطه راکتانس خازنی

ثابت زمانی خازن

 

هر گاه یک خازن مستقیماً به یک باتری متصل گردد بطور آنی شارژ  می شود.

خازن در مدار DC

 

حال اگر ولتاژ از طریق یک مقاومت به خازن تزریق گردد زمان شارژ طولانی تر می شود.

آموزش تخصصی الکترونیک-آموزشگاه هوش برتر

به گامهای زمانی که خازن طی آن روند شارژ شدن یا دشارژ شدن را طی می کند ثابت زمانی می گوییم.

خازن در ثابت زمانی اول به میزان 63 درصد شارژ می شود.

ثابت زمانی را با  Τ نشان می دهند و از رابطه ذیل محاسبه می کنند.

رابطه ثابت زمانی خازن

آموزشگاه فوق تخصصی تعمیر موبایل و تبلت هوش برتر

هر خازن در مدت زمانی معادل پنج ثابت زمانی شارژ ویا دشارژ می شود.

فرمول مدت زمان شارژ کامل خازن

آموزش تخصصی تعمیر موبایل در شاهرود

واحد ثابت زمانی ثانیه می باشد.

منحنی شارژ و دشارژ خازن

آموزش تخصصی تعمیر موبایل در شاهرود

کاربرد خازنها در موبایل و تبلت

 

الف: استفاده از خازن به عنوان  بای پاس (BYPASS)

 این خازنها جهت حذف نویز در مدار بکار می روند.

تمامی خازن های تصویر زیر به منظور جلوگیری از ورود نویز به مدار به کار رفته اند.

آموزش تخصصی تعمیر موبایل هوش برتر-خازن بای پاس

همیشه یکی از پایه های خازن های بای پاس به زمین(GND) متصل شده است.

استفاده از خازن به عنوان کوپلاژ

گاهی نیاز است تغذیه DC دو مدار با هم تداخل نداشته باشند اما یک سیگنال AC از مدار اول به مدار دوم ارسال شود. برای این منظور از خازن به عنوان کوپلاژ استفاده می شود .بیشترین کاربرد خازن به عنوان کوپلاژ در مدارات صوتی است.در مدار زیر برای اینکه تغذیه DC میکروفون و آی سی تغذیه با هم تداخل نشود و سیگنال صدای تولید شده توسط میکروفون که نوعی سیگنال AC است، به آی سی صوتی ارسال شود از خازن های C2100  وC2101  استفاده شده است.

به طور خلاصه خازن کوپلاژ مدار را از لحاظ DC از هم جدا و از لحاظ AC به هم متصل می کند.

خازن کوپلاژ -آموزش اصولی تعمیرات موبایل و تبلت هوش برتر

سوالات این فصل:

1. در شکل زیر وظیفه قطعه چیست؟

 
 
 
 

2. …..را مقاومت متغیر تابع نور میگویند.

 
 
 
 

3. بر روی یک مقاومت 4K7 نوشته شده است، مقدار آن چقدر است؟

 
 
 
 

4. خازنی که یکی از پایه های آن به گراند متصل شده معمولا چه وظیفه ای به عهده دارد؟

 
 
 
 

5. …………در مدار به عنوان محافظ در برابر ورود ولتاژ های زیاد ناگهانی ، خصوصا جهت محافظت در برابر ورود الکتریسته ساکن به مدار بکار می رود.

 
 
 
 

6. ……. قطعه ای است که می تواند انرژی الکتریکی را در خود ذخیره کند

 
 
 
 

7. این قطعه چیست؟

خازن معمولی
 
 
 
 

8. خازن ………. مدار را از لحاظ DC از هم جدا و از لحاظ AC به هم متصل می کند

 
 
 
 

9. بر روی یک مقاومت عدد 102 نوشته شده است، مقدار اهمی آن چقدر است؟

 
 
 
 

10. یکی از مهمترین کاربردهای NTC در موبایل و تبلت چیست؟

 
 
 
 

11. مقدار اهمی…….با افزایش دما کاهش می یابد.

 
 
 
 

12. ………مقاومتی که مقدار اهمی آن با چرخاندن محورش قابل تغییر است.

 
 
 
 

13-بر روی یک مقاومت 4R7J نوشته شده است کدام گزینه صحیح است؟

 
 
 
 

14. خازنهای……..دارای قطبیت(مثبت و منفی) می باشند

 
 
 
 

15. بر روی یک مقاومت عدد 101 نوشته شده است، مقدار اهمی آن چقدر است؟

 
 
 
 

16. ……خازنها جهت حذف نویز در مدار بکار میرود.

 
 
 
 

17. مقاومت متغیرتابع ولتاژ…..میباشد

 
 
 
 

18. مهمترین کاربرد VDR در مدار چیست؟

 
 
 
 

19. بر روی یک مقاومت M22 نوشته شده است، مقدار اهمی آن چقدر است؟

 
 
 
 

ارتباط با مدیریت